CSR Project ครั้งที่ 5 : แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ปร...
กิจกรรม Open House 1/2556
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจัดกิจรรม......
CSR Project ครั้งที่ 4 : โครงการปลูกปะการัง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคม...
CSR Project ครั้งที่ 3 : โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด ครั้งที่ 2
เป็นอีกครั้งที่ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบแทนส...
CSR Project ครั้งที่ 2 : โครงการปลูกป่าชายเลน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคม...
1 จาก 5
 
 
Join US
 
   
     
   
      

บริษัท ไทยโอพีพี จำกัด (มหาชน)
1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ : +66 2678 1051-5 แฟกซ์ : +66 2678 1400 ลูกค้าสัมพันธ์ : +66 2678 1051-5 ต่อ : 752 , ต่อ : 754

 
Thai Eng